یکشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۷

Easy Ways To Die

Easy Ways to Die : Take a Cigar daily - You will die 10 years early. Drink Rum daily - You will die 30 years early. Love Someone Truly - You will die daily

۱ نظر:

برای اینکه اولین کسی باشم که دارم کامنتهامو میخونم، بعد از خوندن منتشر میشوند. ممنون از نظرتان