شنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۴

روزنامه شرق – شماره 523 « روشنفکران شکست نخورده اند»
من از اغاز جوانی متوجه شده ام در جامعه ای زندگی میکنم که باید خیلی صبور باشم. در زمانی که شما اشاره میکنید من نشستم قریب دوازده سال روزگار سپری شده مردم سالخورده را نوشتم و بعد هم با باز شدن فضا کمتر از همه عصبانی بودم. بنابراین مردم را نمی توان متهم کرد و انتظار بیجا از انها داشت….


محمود دولت آبادی

۱ نظر:

برای اینکه اولین کسی باشم که دارم کامنتهامو میخونم، بعد از خوندن منتشر میشوند. ممنون از نظرتان