چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

لطفا مجسم کنید

لطفا فقط این صحنه را مجسم کنید تا پی به عمق مبارزات ضد استبدادی روحانیت در تاریخ مشروطه ببرید :

آقا سيدعبدالله (بهبهانی) در اين ديدار به شاه دعا مى كند و از شرايط جامعه و مسئله عدالتخانه و شورا مى گويد، در حين دعا، سيد گريه مى كند و شاه را بيش از پيش دعا مى كند، شاه هم كه به علت مريضى، رقت قلب بيشترى پيدا كرده بود، گريه مى كند و در حق سيدعبدالله و بقيه دعا مى كند. (منبع )

و به توپ بسته شدن مجلس از دید شیخ فضل الله نوری:

اى عزيز بر فرض بگوييم مقصود اينها تقويت دولت اسلام بود، چرا اينقدر تضعيف سلطان اسلام پناه را مى كردند و حال آنكه ابداً قوه مجريه از جنديه جربيه نداشتند، بلكه در اين دو سال مخصوصاً جنديه را فانى كردند. و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمين كردند؟ الحق چقدر حلم و بردبارى و رعيت پرورى فرمود! تمام اين مراتب را ديد، صبر فرمود. به اشراف مملكت كردند آنچه كردند، صبر فرمود. به علماى عصر توهينات نالايق نمودند صبر فرمود. به علماى سلف جسارت ها كردند، صبر فرمود. ولى بر همه واضح است كه متعرض به امور دينى و اعتقادى و ترتيب مقدمات اضمحلال دولت اسلامى مطلبى است كه صبر در آن روا نيست و خلاف مقتضاى سلطنت اسلامى است. خصوص ديده شود كه چند نفر مسلمان به لوث قتل گبرى با سوءحال كشته شوند و اين عمل را قانون الهى بشمارند. و چون ليس للباطل الاالجوله و اين حق ما را صاحبى است قادر و نگهبانى است مقتدر و در كمال متانت مطالبه معدود قليلى از مفسدان معلوم الحال را فرمودند و آن كفره و فسقه مضايقه كردند، باز مطالبه فرمودند محض قلع فرمودن ماده فساد و آن جماعت ضاله مامورانش را كشتند. هرچه فرياد كردند كه نزنيد، نكشيد، ما مامور به زدن نيستيم، فايده نكرد. ماموران را به نارنجك كشتند. بى گناهان را هدف گلوله كردند و سنگرهاى قوى معنى كردند و منارهاى مدرسه را سنگر نمودند و آلات حرب زيادى در سنگرهاشان جمع كردند. چون حضرت شاهنشاه مطلع به تمام اين وقايع بودند و فساد عمومى عاقبت اين امر مشاهدشان بود، بعد از آن كه خارج از قدر مترقب تاكيد فرمودند كه شايد بدون غضب و مقاتله دست اين ملاحده و مفسدان از اين اساس كوتاه شود، نشد. لذا با كمال ملاحظه حفظ دما «مسلمين بحمدالله به تاييد ولى مسلمين آن كفرخانه را كه ملاحده حرز و منشاء ضرار بر اسلام و مسلمين قرارداده بودند و او را سپر و جنه خود كرده از براى متمكن بودنشان از قتل مسلمين و انجاح مقاصد فاسدشان خراب كردند و اهل آن را متفرق نموده و مفسدان را دستگير كرده و خانه نشين نمودند. (منبع )


۱ نظر:

برای اینکه اولین کسی باشم که دارم کامنتهامو میخونم، بعد از خوندن منتشر میشوند. ممنون از نظرتان